Obligativitate deținere contract de consumabile pentru A.M.E.F.

Modificat la Thu, 11 Apr 2024 la 04:34 PM

Conform ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 28 din 25 martie 1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale republicată și modificată de OG 47/2007 utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligați:

  • să folosească numai consumabile de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare a aparatului respectiv;

  • să folosească numai consumabile care asigură menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevazută de prezenta ordonanță de urgență;

  • să solicite distribuitorului autorizat de la care a cumpărat aparatul sau unității acreditate de către acesta completarea manualului de utilizare cu informații privind tipul și caracteristicile tehnice ale consumabilelor, dacă manualul de utilizare a aparatului respectiv nu conține astfel de informații;

  • să încheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme conținând clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul și cu caracteristicile tehnice prevăzute în manualul de utilizare, care să asigure menținerea lizibilității datelor pe perioada de arhivare prevăzută de prezenta ordonanță de urgență, precum și clauze privind daunele la care sunt îndreptățiți utilizatorii în cazul nerespectării clauzelor contractuale de către furnizori.


Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail support@expressoft.ro


A fost de ajutor articolul?

Grozav!

Mulțumim pentru feedback

Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor

Mulțumim pentru feedback

Spuneți-ne cum putem îmbunătăți acest articol!

Selectează cel puțin unul dintre motive
Verificarea CAPTCHA este necesară.

Feedback trimis

Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul