Configurare interfata Master - Saga

Modificat la Thu, 13 Jul 2023 la 05:14 PM

Pentru a adauga si configura interfata IFC_ACC_Saga se va proceda dupa cum urmeaza: 

 • In aplicatia Interface Manager se acceseaza modulul Config:

Fig. 1 Optiunea Config in fereastra principala a aplicatiei


 • Se selecteaza tipul interfetei IFC_ACC_Saga

 

Fig. 2 Fereastra principala Config - Selectare interfata IFC_ACC_Saga 

 • Pentru a adauga interfata se apasa butonul + situat in partea stanga jos a ferestrei precedente:

Fig. 3 Fereastra principala Config - Adaugare interfata IFC_ACC_Saga


 • In partea dreapta se scrie numele interfetei in campul Nume
 • Se bifeaza optiunea Interfata activa astfel incat interfata sa fie vizibila in fereastra principala a aplicatiei Interface Manager dupa salvarea modificarilor si restartul aplicatiei; 
 • Se apasa butonul Accepta pentru a salva modificarile facute; 
 • Se restarteaza aplicatia Interface Manager


Nota: 

Daca se doreste dezactivarea interfetei se va debifa optiunea Interfata activa si astfel interfata desi adaugata, nu va mai fi vizibila in fereastra principala a aplicatiei. 

Daca se doreste stergerea interfetei, se va selecta aceasta si se va activa butonul marcat cu semnul - existent in partea stanga jos a ferestrei de configurare interfata care se deschide utilizand butonul Optiuni.


Setarea conexiunii cu baza de date 

Dupa restartul aplicatiei Interface Manager trebuie configurata interfata IFC_ACC_Saga. 

• Setarea conexiunii cu baza de date Expressoft se realizeaza utilizand butonul Optiuni situat pe linia interfetei IFC_ACC_Saga. 

 

Fig. 4 Fereastra principala Config - Optiuni pentru interfata IFC_ACC_Saga 

Se va deschide fereastra IFC_ACC_Saga\Setari:


Fig. 5 Fereastra IFC_ACC_Saga\Setari 

• Se da un click pe semnul plus din stanga dublu sau dublu click pe modulu; Expressoft Master:


Fig. 6 Optiunile din Modul Expressoft Master 

• Pentru a seta conexiunea cu baza de date se selecteaza ramura Conexiune:  


Fig. 7 Setarea conexiunii cu baza de date 

• Se scrie numele serverului de baze de date in campul Server; 

• Se scrie numele bazei de date in campul Catalog

• Se apasa butonul Accepta pentru a salva datele introduse. 


Nota: 

Daca se doreste verificarea corectitudinii datelor introduse, se poate activa butonul Test iar aplicatia va comunica utilizatorului daca conexiunea este valida:Fig. 8 Mesaj pentru conexiune valida 

Realizarea legaturii dintre categoriile de produse si conturile contabile 

Pentru a seta legaturile dintre categoriile de produse setate in aplicatia 

Expressoft Master si conturile contabile ale aplicatiei Saga se va proceda astfel: 

 • In modulul Optiuni/Expressoft Master se va selecta cea de-a doua optiune si anume Categorii produse:

Fig. 9 Optiuni/Expressoft Master - Categorii produse 

Fig. 10 Optiuni/Expressoft Master - Categorii produse 

Asa cum se poate vizualiza in fereastra de mai sus, partea stanga cuprinde nomenclatorul de categorii produse din aplicatia Expressoft Master cu care s-a realizat conexiunea iar in partea dreapta sunt campurile in care se vor scrie conturile contabile utilizate de aplicatia Saga. 

Legatura se realizeaza prin selectarea in partea stanga a categoriei de produs, dupa care in partea dreapta se vor introduce o Cont stoc o 


Cont cheltuiala - Cont vanzareFig. 11 Completare conturi contabile pentru categorii/subcategorii produse 

Nota: 

Asa cum se poate vedea si in imaginea de mai sus, dupa completarea celor 3 conturi pentru fiecare categorie de produs in parte, aceste vor putea fi vizualizate si imediat dupa denumirea categoriei, intre niste paranteze drepte. 

Pentru a salva datele introduse se apasa butonul Accepta

Realizarea legaturii dintre gestiune si grupa de articol contabil 

Pentru a seta legaturile intre gestiunile setate in aplicatia Expressoft Master si grupele de articol contabil ale aplicatiei Saga se va proceda astfel: 

 • In modulul Optiuni/Expressoft Master se va selecta cea de-a doua optiune si anume Gestiuni:Fig. 12 Optiuni/Expressoft Master - Gestiuni 

 • Pentru fiecare dintre gestiunile existente se va completa grupa de articol contabil corespunzatoare. 
 • Se va completa "Denumire grupa", care va fi concatenata la campul cont la momentul exportului; denumirea grupei trebuie sa fie aceeasi pentru fiecare grupa definita. 


Setarea conturilor pentru realizarea transferurilor 

Se realizeaza in Optiuni/Setari/ Monografie/Transferuri


Fig. 13 Optiuni/Expressoft Master - Gestiuni 

In cadrul acestei ferestre se vor completa conturile de stocuri pentru gestiunea sursa respectiv pentru gestiunea destinatie. Necompletarea contului este evidentiata la momentul exportului cand se ajunge la un export de NPR-uri valid in perioada selectata. 

Orice NPR se scrie in note contabile ca doua linii, una pentru sursa, cealalta pentru destinatie. 

Setarea directorului de export 

Pentru a seta directorul de export se va proceda astfel: 

 • In modulul Optiuni/Generale se va completa calea de export in campul specific existent in partea de sus a ferestrei:Fig. 14 Generale - Setare cale de export 

Setarea contului analitic de furnizori 

Pentru a seta contul analitic de furnizori se va proceda astfel: 

 • In modulul Optiuni/Generale se va selecta in Campul denumit "Cont analitic furnizori: 401." 
 • Cod intern companie - contul contabil analitic pentru fiecare furnizor in parte va avea asociat pe langa simbolul contabil 401 si codul intern al furnizorului respectiv. 
 • Nume companie - contul contabil analitic pentru fiecare furnizor in parte va avea asociat pe langa simbolul contabil 401 si denumirea furnizorului respectiv.


Fig. 15 Generale - Setare cont analitic furnizori 

Cod extern companie - contul contabil analitic pentru fiecare furnizor in parte va avea asociat pe langa simbolul contabil 401 si codul extern al furnizorului respectiv. 

Atentie: Daca exportul va fi setat pe cod extern companie, din SAGA se va lista furnizorii cu codurile aferente si pe baza raportului, in Master se va completa Codul extern conform raportului din SAGA in Nomenclatoare, Clienti ca in imaginea de mai jos.DOCUMENTELE CARE SE EXPORTA 

Tipurile de documente ce se pot exporta din aplicatia Expressoft Master Sunt urmatoarele: 

 • NIR (note de intrare receptie) – documentele de intrare pentru toate tipurile 
 • Transferurile (NPR-uri); 
 • Productia; 
 • BC (bonurile de consum); 
 • RI (diferente inventar) – documentele interne rezultate in urma inventarelor: plus inventar, minus inventar; 
 • Monetare – documentele de iesire prin vanzare directa in Expressoft Check (Z-urile); 
 • Facturi – documentele de iesire prin vanzare din aplicatia Expressoft Master in modulul Desfacere\Vanzari: pentru tipurile de documente factura fiscala; factura retur; aviz de expeditie; 
 • Nomenclator furnizori; 
 • Nomenclatoare clienti. 

Formatarea fisierelor de export 

Fisierele de export sunt de forma dbf. 

Denumirea fisierelor in cazul exportului cumulat este prezenta in tabelul de mai jos: 


Tip document 

Nume fisier 

NIR 

IN_data1_data2.dbf 

BC 

NC_data1_data2.dbf 

RI 

NC_data1_data2.dbf 

Monetare 

NC_data1_data2.dbf 

Facturi 

IE_data1_data2.dbf 

Nomenclator Furnizori 

FURNIZORI_data1_data2.dbf 


Unde : 

 • data1 reprezinta data de inceput a intervalului pentru care se realizeaza exportul; 
 • data2 reprezinta data de sfarsit a intervalului pentru care se realizeaza exportul.


Nota: 

 1. Orice export de NIR-uri este insotit intotdeuna si de un export al nomenclatorului de furnizori; 

Fişierele exportate: 

 • IN_data1_data2.dbf; 
 • FURNIZORI_data1_data2.dbf;


 1. Orice export de Facturi este insotit intotdeauna si de un export al nomenclatorului de clienti; 

Fişierele exportate : 

 • IE_data1_data2.dbf; 
 • CLIENTI_data1_data2.dbf; 
 • NC_data1_data2.dbf; 


UTILIZAREA INTERFETEI 


Prezentare meniu principal al aplicatiei 

Meniul principal al aplicatiei Interface Manager dispune de urmatoarele optiuni: 

 1. Exit – permite inchiderea aplicatiei XIM; daca sunt interfete functionale (lucreaza in momentul respectiv) se opresc mai intai interfetele, dupa care se paraseste aplicatia; 
 2. Config – permite accesul la modulul de configurare a interfetelor; 
 3. Server – permite setarea modalitatii de lucru a aplicatiei Interface Manager; 
 4. Ajutor – permite accesul la urmatoarele informatii:


Fig. 17 Meniu principal aplicatie - optiunea Ajutor 

Actualizare - ofera informatii despre modalitatea de realizare a actualizarii aplicatiei; 

Noutati - permite accesarea fisierului in care sunt prezentate detalii referitoare la noile functionalitati introduse de-a lungul timpului in cadrul aplicatiei Interface Manager; 

Despre - ofera informatii despre denumirea si versiunea aplicatiei, informatii despre codul de certificat si perioada de valabilitate a acestuia, functionalitatea de actualizare/dezinstalare licenta precum si informatii despre compterul pe care este instalata aplicatiaFig. 18 Meniu principal aplicatie - optiunea Ajutor/Despre

Prezentare fereastra principala a aplicatiei 

In cadrul ferestrei principale a aplicatiei Interface Manager pot fi vizualizate toate interfetele adaugate si active din cadrul aplicatiei. 

Interfetele prezentate sunt delimitate prin linii despartitoare orizontale iar pentru fiecare dintre acestea in partea stanga poate fi vizualizata denumirea interfetei, dupa care in partea din mijloc este de regula butonul de Export, urmat de butonul de vizualizare Istorie actiuni precum si butonul de Optiuni. 


Fig. 19 Fereastra principala a aplicatiei Interface Manager

Pentru interfata IFC_ACC_Saga sunt disponibile urmatoarele functionalitati: 

 • Export 

La accesarea butonului de Export se va deschide o prima fereastra care va permite aplicarea unui filtru de data: Fig. 20 Buton Export IFC_ACC_Saga - selectare interval 

Dupa aplicarea filtrului de data se va activa butonul Export pentru a marca inceputul exportului de date: Fig. 21 Buton Export IFC_ACC_Saga


Asa cum se vede si in imaginea de mai sus, in fereastra de export care se deschide sunt furnizate informatii despre numarul de tranzactii exportate, pe tipuri de tranzactii. 

 • Istorie Actiuni 

Aceasta functionalitate permite vizualizarea logului aplicatiei rezultata in urma exporturilor si este foarte utila pentru a verifica daca pentru o anumita peroada un set de date a fost sau nu exportat. Fig. 22 Buton Istorie actiuni IFC_ACC_Saga 

Optiuni 

Activarea acestui buton permite accesul in modulul de configurare a interfetei IFC_ACC_Saga, modul care a fost prezentat in detaliu in capitolul 1 al manualului. A fost de ajutor articolul?

Grozav!

Mulțumim pentru feedback

Ne pare rău! Nu am putut fi de ajutor

Mulțumim pentru feedback

Spuneți-ne cum putem îmbunătăți acest articol!

Selectează cel puțin unul dintre motive
Verificarea CAPTCHA este necesară.

Feedback trimis

Apreciem efortul dumneavoastră și vom încerca să modificăm articolul